Αμοιβή & Όροι

Αμοιβή

Η αμοιβή συμφωνείται κατά περίπτωση και για τον προσδιορισμό της λαμβάνονται υπ’ όψιν οι δυνατότητες των αναλυομένων.

Συνεδρίες

Η συχνότητα των συνεδριών συμφωνείται με τον κάθε αναλυόμενο ιδιαιτέρως, ενώ η διάρκειά τους είναι κυμαινόμενη και φθάνει μέχρι τα 40 λεπτά της ώρας.

Γλώσσες ακρόασης

Αγγλικά και ελληνικά.